Vi reduserer vårt forbruk av engangsplast!

I dag forbruker menneskeheten for store ressurser, og vi må lære oss å leve mer bærekraftig. FN har laget 17 mål for bærekraftig utvikling, og et av dem handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Også i den norske skolen har bærekraftig utvikling blitt satt på agendaen i de tverrfaglige temaene, med de nye læreplanene i LK20.

I 2021 registrerte SSB 248 000 tonn med plastavfall i Norge. 151 000 tonn av dette ble levert til gjenvinning, og resten ble destruert, lagret eller levert til annen behandling. Det er også store mengder med plastavfall i Norge som havner utenfor denne statistikken, og på en tur langs kysten kan du plukke mye plastavfall!

Det har vært rettet mye søkelys på bruk av engangsplast de siste årene, og mange produkter har fått nytt design. For eksempel benyttes ikke lenger engangsbestikk av plast. Å fase ut eller minimere bruken av engangsplast er et viktig fremskritt.

Bilde av Stabilis Walker
På dette produktet bruker vi nå langt mindre plast når vi pakker det for levering!

 

Follo Futura er opptatt av bærekraftig utvikling. I vår produksjon lager vi solid fysioterapiutstyr, som tåler langvarig bruk, og vi sender reservedeler. Nå har vi optimalisert hvordan vi pakker våre Stabilis Eva Walker, og redusert mengden plast vi bruker i prosessen. Tidligere polstret vi alle de lakkerte flatene i bobleplast, men nå er det bare kontaktpunktene som polstres. Det er med på å redusere vår bedrifts forbruk av engangsplast!