Fagopplæring

Follo Futura Fysio tilbyr fagopplæring innenfor Industrimekanikerfaget, CNC-Maskinarbeiderfaget, Platearbeiderfaget og Lager og logistikkfaget. Oppgavene er varierte og lærlingen trekkes aktiv inn i planlegging, produksjon og levering av produkter.

Presentasjon av industrimekanikerfaget.

Follo Futura Fysio leverer produkter innenfor medisinsk treningsterapi, rehabiliterings-, behandlings- og fysioterapiprodukter til forhandlere i Skandinavia, Europa og USA.

Aktuelle bransjer ungdom kan jobbe i etter avlagt prøve er transportbransjen, mekanisk industri og næringsvirksomheter som har lager, transport og kundeservice som for eksempel lager, delelager, butikk, transport og butikk med krav om teknisk kompetanse.

Kontaktperson:

Bjørn Opem

Epost: bjorn@follo-futura.no

Tlf: 40034647